โอกาสดีๆ ที่คนรุ่นใหม่...ไม่ควรพลาด...!!!
MONO Group
ชวนนักศึกษารุ่นใหม่.. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมซอฟแวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการดีๆ กับเรา
เราเปิดกว้างให้นำเสนอไอเดียใหม่ๆ เพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการจาก Mono Group
กำหนดการ
เปิดรับสมัครส่งผลงานโครงการ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ตุลาคม 2560
ประกาศผลโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 15 พฤศจิกายน 2560 (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลง)
นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 21, 28 พฤศจิกายน 2560 (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลง)
หัวข้อโครงการ
1. Entertainment
2. Travel
3. Sport
4. Game
5. Digital Publishing
6. Miscellaneous
การรับสมัคร
1. Game Caster
2. Game Tester
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. การใช้ทรัพยากร
3. การต่อยอดทางธุรกิจ
4. การนำเสนอ
สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป - ตุลาคม 2560
แบบฟอร์มเสนอโครงการ Download
กระบวนการโครงการ Download
สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://resume-online.mono.co.th/MonoZeed_U4
หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้
MonoZeed
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นางสาวขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
โทรศัพท์ 02-502-0700 ต่อ 7837
Email : Kwankaew.p@mono.co.th
สนใจร่วมงานกับ Mono Group ทุกสาขาวิชา ได้ที่ http://www.mono.co.th/Careers.aspx